Welkom

Welkom op de website van de Stichting De Twee R.K. Parochiën te Zwolle.
Het doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van het onderwijs aan en van de godsdienstige en culturele opvoeding van de Rooms-Katholieke jeugd en jongeren behorende tot de Zwolse locaties van de Parochie Thomas à Kempis en tot het Rectoraat Sint Thomas van Aquino en de overige locaties van de Parochie Thomas à Kempis. (Artikel 2 van de Statuten)

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het doen van schenkingen uit de jaarlijkse netto-opbrengst van het aan de Stichting behorende vermogen aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende gevestigde Rooms-Katholieke instellingen of verenigingen, wier taak het is, het onderwijs aan en/of de godsdienstige en culturele opvoeding van de Rooms-Katholieke jeugd en jongeren te behartigen, alsmede door alle andere geoorloofde middelen, welke, zonder dat het vermogen van de Stichting wordt aangetast, voor het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Disclaimer     Privacyverklaring     © 2015-2018 Stichting De Twee R.K. Parochiën te Zwolle